Pentru a încasa sumele consemnate, proprietarii trebuie să depună la DRDP Timișoara următoarele documente:

 

  •  Cerere de plată a despăgubirilor (conform modelului anexat)
  •  Copie carte de identitate
  •  Acord de utilizare date personale
  •  Eventual cont bancar pentru transfer +copie carte de identitate a titularului de cont
  •  Copie act de proprietate (titlu proprietate, extras de carte funciară, certificat de moștenitor, etc.)
  •  Numar de telefon pentru contact

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați avizierul Primăriei Comuna Topolovățu Mare.